Hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 NPG Jeugdwerk - Begeleiding en Therapie voor Sociale en Emotionele Ontwikkeling van Jongeren

Welkom bij NPG Jeugdwerk - Bouwen aan een sterke toekomst.

Ontwikkelprogramma´s & begeleidingstrajecten voor de jeugd. Voor het ontwikkelen van sociaal sterk en emotioneel veerkrachtige jongere. Waar ruimte is voor mentale ondersteuning door middel van therapie & ambulante jeugdhulp. Een veilige plek waar jongeren leren werken aan een gezond en kansrijk toekomstperspectief. 

Begeleiding en behandeling voor jongeren: 

  • met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders
  • met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden
  • met ouders met een ziekte of beperking
  • voor kinderen met ASS, ADHD, HSP  met overprikkelingsklachten


Onze aanpak:

  • Psychosociale en Lichaamsgerichte psychotherapie
  • Emotieregulatie therapie
  • Systemisch werken
  • Boks therapie (start medio februari 2024) 
  • Ambulante Jeugd en gezinsondersteuning


Psychosociale educatie en emotieregulatie ontwikkeling zijn relevante en waardevolle instrumenten in deze tijd, gezien het feit dat veel jongeren te maken hebben met mentale klachten, overgewicht, depressieve gevoelens en suïcidale gedachten. Het is essentieel dat jongeren leren hoe ze met hun emoties kunnen omgaan en actief hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Het initiatief van NPG jeugdwerk, gericht op het activeren van jongeren in zelfvertrouwen, zelfregie, inlevingsvermogen en positief gewenst gedrag zowel online als offline, is lovenswaardig. Het bieden van kansen aan jongeren die opgroeien in kansarme omgevingen met meervoudige problematiek is een waardevolle manier om hen te ondersteunen en helpen bouwen aan een gezonde toekomst.

Het is ook belangrijk om jongeren die de jeugdzorg verlaten wanneer ze 18 jaar worden beter voor te bereiden, zodat ze niet in een gat vallen en moeite hebben om hun plaats in de samenleving te vinden. Het ontwikkeltraject dat NPG jeugdwerk heeft ontwikkeld voor deze groep jongvolwassenen is een waardevolle inspanning om hen voor te bereiden en te ondersteunen tijdens deze overgangsperiode.

Het hoge percentage zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding onder jongeren is zorgwekkend en benadrukt de noodzaak van preventie en voorlichting om deze cijfers terug te dringen. Niet alleen binnen de jeugdzorg, maar breder in de samenleving. Preventie werk op middelbare scholen en buurthuizen is essentieel om jongeren de juiste tools en ondersteuning te bieden om verbonden te blijven met zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Dit kan bijdragen aan het verminderen van gevoelens van isolatie en het vergroten van veerkracht.

Het is van cruciaal belang dat dergelijke initiatieven worden ondersteund en dat er wordt samengewerkt met scholen, zorginstellingen, werkgevers en andere relevante partijen om een holistische benadering te bieden bij het ondersteunen van de jeugd. Door het aanbieden van preventieprogramma's, educatie, begeleiding, therapie en kansen voor jongeren, kunnen we bijdragen aan het opbouwen van een gezonde en kansrijke toekomst voor hen.

Zelfdoding belangrijkste doodsoorzaak jongeren tot 30 jaar. Dat is vaker dan aan verkeersongevallen of kanker. Ook bij twintigers was zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak, en ging het bij 1 op de 3 sterfgevallen om zelfdoding. (Bron: CBS 12 - 05 - 2023) Preventie en voorlichting is noodzaak om deze cijfers terug te dringen.  Momenteel kampt 25 % van de jongeren met overgewicht. NPG jeugdwerk geeft deze generatie de juiste tools mee om in verbinding te blijven met zichzelf, met anderen en de wereld om zich heen. 


Een gezond sociaal klimaat voor en door jongeren.

Lichaamsgerichte therapie  

 Ambulante jeugdhulp met zorgregie

 

Ondersteuning KOPP / KOV kinderen

Uitstroom jeugdhulp 18+


Relatieherstel ouder en kind

Naast het werken met jongeren is het ook belangrijk om de ouders te betrekken. Ouders kunnen passende ondersteuning krijgen en op volwassen niveau praktische ambulante ondersteuning krijgen, zodat zij beter kunnen blijven communiceren en verbinden met hun kinderen. Hierbij wordt gewerkt vanuit de basisbehoeften van de gezinsleden en de jongere, en worden praktische tools vanuit het systemisch werken gebruikt om de communicatie en interactie binnen het gezin te verbeteren. Daarnaast krijgen de ouders een stappenplan om de meervoudige problematiek stap voor stap aan te pakken waar mogelijk is. Ouders kunnen als rolmodel in de wijk anderen ouders helpen met de methode die zij leren van NPG jeugdwerk. Om de gestelde doelen te bereiken – terugdringen van mentale klachten onder jongeren en het verminderen van de hulpstroom richting de specialistische jeugdzorg is het belangrijk dat het sociale klimaat op de school of in de buurt verbetert en dat deze verbetering merkbaar is voor de jongeren zelf. 


 
 
 
E-mailen
Bellen