Hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 NPG Jeugdwerk - Begeleiding en Therapie voor Sociale en Emotionele Ontwikkeling van Jongeren

Het bedrijfsleven is een cruciaal en onmisbaar ervaringsterrein voor jongeren.


De beste leerschool is het zelf ervaren! 

  • Ben jij als ondernemer en bedrijf de brug in het maken van verbinding en de kansen te vergroten in het toekomstperspectief van de jongere.
  • Ben jij als ondernemer en bedrijf gemotiveerd om jongeren die in een kansarme omgeving opgroeien, een brug te maken naar een kansrijke omgeving? 
  • Heb je genoeg gelezen in de media over de huidige ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en wil je bijdragen aan de maatschappij en de ondernemers van de toekomst? 
  • Bij de groeiende depressies en suïcide gedachten onder de jongeren is één van de redenen dat zij geen toekomstperspectief meer zien in hun leven. Daar kunnen wij samen iets aan doen!


Ben jij de ondernemer die maatschappelijk impact wilt maken? Dan ben je op de juiste pagina beland! 

NPG Jeugdwerk komt graag in contact met (leer) bedrijven en/ of ondernemers die een jongere voor een periode van 6 tot 12 maanden als mentor meeneemt in het maatschappelijk leven en hem of haar ondersteunt in zijn ontwikkeling voor opleiding, werk en inkomen. Als mentor of buddy ben je op het vlak van werkervaring en organiseren van zaken die bij werk en inkomen horen wegwijs te maken. Daarnaast enthousiasmeer en motiveer je de jongere als het even niet zo makkelijk gaat. Zo ervaren de jongeren dat zij meetellen in onze maatschappij en net zo veel recht hebben op het bouwen aan een gezond toekomstperspectief. Daar zijn kansen, geld, tijd en aandacht voor nodig. Bij ons leren zij hoe deze kansen op te pakken en een nieuwe wereld op te kunnen bouwen buiten de kansarme wereld waar zij in opgroeien. Echter zijn jullie ondernemers het platvorm en speelveld om deze jongere vertrouwd te laten raken in hun nieuwe wereld. Als de jongere 18 jaar is geworden vallen zij buiten de Jeugdzorgwet. Dat is een goed moment om als mentor of buddy een bijdrage te leveren in zijn of haar toekomst.  NPG jeugdwerk blijft met ambulante zorg betrokken voor het matchen en monitoren. Zo bewaken wij het proces en zorgen met elkaar voor een succesvol traject waarin de jongere met een CV en praktijk ervaring de arbeidsmarkt en op kan en meer kans maakt op voldoende werk en inkomen.

Drie soorten buddy of mentor pakketten 

NPG jeugdwerk is momenteel 3 verschillende pakketten aan het ontwikkelen om een jongere te ondersteunen voor een periode van 6 of 12 maanden. Stuur ons een email en wij zorgen dat de informatie over de pakketten naar je toe komt.

Sponsor worden?

Indien er geen tijd is voor een mentorschip, maar je wilt wel impact maken als bedrijf, dan is een sponsorbedrag wellicht iets om te overwegen. Wij zorgen dat u als bedrijf of ondernemer zichtbaar wordt in de media als maatschappelijk betrokken sponsor. Ook zal er aandacht gegeven worden op deze pagina van de website en op platforms als LinkedIn, Instagram en Facebook. Met het geld investeren wij in de volgende zaken: 

  • Het behalen van het rijbewijs die nodig is voor een beroep
  • Het financieren van het eerste jaar van een beroepsopleiding en stageplekken
  • Het financieren van reiskosten van en naar leerbedrijven of scholen bij 18+ die niet vergoed worden
  • Mentale begeleiding en zorg die niet vergoed wordt via de zorgverzekeraar om terugval te voorkomen  
 
 
E-mailen
Bellen