Hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 NPG Jeugdwerk - Begeleiding en Therapie voor Sociale en Emotionele Ontwikkeling van Jongeren

Onze Aanpak:

  • Psychosociale en Lichaamsgerichte psychotherapie
  • Emotieregulatie therapie
  • Systemisch werken
  • Ambulante Jeugd en Gezinsondersteuning

Een holistisch psychosociaal programma is speciaal opgezet door Psychosociaal therapeut Iñez van Boxtel voor jongeren vanaf 12 t/m 15 jaar via een preventieprogramma en jongeren van 16 t/m 23 jaar die op een veilige plek voorbereid worden op hun volwassen leven en de uitstroom van de jeugdzorg.  Daarnaast heeft NPG jeugdwerk naast de therapievormen ook preventieprogramma's gemaakt die ingezet kunnen worden bij middelbare scholen en binnen de jeugdzorg. Waar samen met jongeren gewerkt wordt aan een sociaal sterk profiel en een gezonde verbinding met de omgeving. Er wordt gewerkt met: Positieve psychosociale educatie, Sociale vaardigheidstraining, Systemisch werken, Emotie regulatie therapie, Neuro Emotionele Integratie, Zelfredzaamheid training, Omgaan met groepsdruk, Nieuw sociaal netwerk leren bouwen, Re-integratieprogramma naar passend onderwijs of  lerend werken, Herstel ouder - kind relatie. 


Uitstroom programma jeugdzorg 18+


Workshops voor ouders en Kopp/Kov kinderen


NPG project 12 - 15 jaar NPG project 16+ 
 
 
E-mailen
Bellen