Hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 NPG Jeugdwerk - Begeleiding en Therapie voor Sociale en Emotionele Ontwikkeling van Jongeren

Onze Aanpak:

  • Psychosociale en Lichaamsgerichte psychotherapie
  • Emotieregulatie therapie
  • Systemisch werken
  • Ambulante Jeugd en Gezinsondersteuning

Een holistisch psychosociaal programma is speciaal opgezet door Psychosociaal therapeut Iñez van Boxtel voor jongeren vanaf 12 t/m 23 jaar die op een veilige plek voorbereid worden op hun volwassen leven en de uitstroom van de jeugdzorg. Daarnaast heeft NPG jeugdwerk naast de therapievormen ook psychosociale trainingen gemaakt die ingezet kunnen worden bij middelbare scholen en binnen de jeugdzorg. Waar samen met jongeren gewerkt wordt aan een sociaal sterk profiel en een gezonde verbinding met de omgeving. Er wordt gewerkt met: Positieve psychosociale educatie, Sociale vaardigheidstraining, Systemisch werken, Emotie regulatie therapie, Neuro Emotionele Integratie, Zelfredzaamheid training, Omgaan met groepsdruk, Nieuw sociaal netwerk leren bouwen, Re-integratieprogramma naar passend onderwijs of lerend werken, Herstel ouder - kind relatie. 


Uitstroom programma jeugdzorg 18+


Begeleiding voor Kopp/Kov kinderen
 
 
 
E-mailen
Bellen