Hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 NPG Jeugdwerk - Begeleiding en Therapie voor Sociale en Emotionele Ontwikkeling van Jongeren

Uitstroomprogramma Jeugdzorg 18+

Voor jongeren vanaf 16 jaar waar de stop op extra begeleiding vanuit de jeugdzorg op 18-jarige leeftijd te snel komt. Voor jongeren die een grote kans hebben op terugval in sociaal isolement en buiten de maatschappij terecht te komen. Voor kansrijke jongeren die in een kansarme omgeving nog niet voldoende toekomstperspectief hebben kunnen ontwikkelen binnen het reguliere jeugdzorg aanbod. Bij het doorlopen van dit programma bouwen zij zelf en met leeftijdsgenoten een Social CV met positieve stage ervaringen en een nieuw netwerk om zich heen. Hierdoor hebben zij een aanzienlijke kans vergroting binnen onze maatschappij. Het programma is in 3 blokken van ieder 12 weken opgebouwd. 

Download hier meer informatie
NPG Uitstroom jeugdzorg 18 jaar.pdf (168.23KB)
Download hier meer informatie
NPG Uitstroom jeugdzorg 18 jaar.pdf (168.23KB)Het programma start 2 x per jaar in januari en in september. Het is een dagbesteding met een vaste dag structuur in een groep met maximaal 8 personen. De dag start altijd met psycho educatie in groepsverband, vervolgens met een middag invulling van persoonlijke doelen en idividuele activiteiten onder begeleiding. Na een aanmelding volgt er een intakegesprek of het programma aansluit bij de behoefte van de jongere. 

Blok 1 start ook op maandag 8 januari 2024 - inschrijving / aanmelding kan tot 15 december 2023 vanuit de jeugdzorg of WMO

Blok 2 start donderdag 11 januari 2024 - inschrijving / aanmelding kan tot 15 december 2023 vanuit de jeugdzorg of WMO na blok 1.

Blok 2 start ook op maandag 8 april 2024 - inschrijving / aanmelding kan tot 18 maart 2024 vanuit de jeugdzorg of WMO na blok 1.

Blok 3 start donderdag 11 april 2024 - inschrijving / aanmelding kan tot 18 maart 2024 vanuit de jeugdzorg of WMO na blok 2.

Blok 3 start ook op maandag 2 september- inschrijving / aanmelding kan tot 18 augustus 2024 vanuit de jeugdzorg of WMO na blok 2.


Vul het onderstaand contactformulier in voor meer informatie over de aanmeldprocedure en de inschrijving.

 
 
 
E-mailen
Bellen