Hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 NPG Jeugdwerk - Begeleiding en Therapie voor Sociale en Emotionele Ontwikkeling van Jongeren

Uitstroomprogramma Jeugdzorg 18+

Voor jongeren vanaf 16 jaar waar de stop op extra begeleiding vanuit de jeugdzorg op 18-jarige leeftijd te snel komt. Voor jongeren die een grote kans hebben op terugval in sociaal isolement en buiten de maatschappij terecht te komen. Voor kansrijke jongeren die in een kansarme omgeving nog niet voldoende toekomstperspectief hebben kunnen ontwikkelen binnen het reguliere jeugdzorg aanbod. Bij het doorlopen van een ondersteunend programma vanuit ambulante jeugdhulpverlening bouwen zij zelf een Social CV met positieve stage ervaringen en een nieuw gezond netwerk om zich heen. Hierdoor hebben zij een aanzienlijke kans vergroting binnen onze maatschappij. Het programma stemmen wij samen af met de jeugddeskundige van de betreffende gemeente vanwege maatwerk. De duur van het programma is 6 tot 12 maanden. Heeft de jeugdige een langer ontwikkeltermijn nodig kunnen wij in overleg met de gemeente binnen de verlengde jeugdwet of de WMO zorg mogelijk verlengen.  Vul het onderstaand contactformulier in voor meer informatie over de aanmeldprocedure en de inschrijving.

 
 
 
E-mailen
Bellen