Hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 NPG Jeugdwerk - Begeleiding en Therapie voor Sociale en Emotionele Ontwikkeling van Jongeren

NPG specialistische jeugdhulp 

Therapie 

Voor kinderen die met meervoudige problematiek opgroeien. Dit heeft een grote invloed op het gedrag en het leervermogen van het kind en hun toekomstmogelijkheden. Het kan zorgen voor psychosociale problemen die later in de pubertijd zichtbaar worden. Denk aan een laag zelfbeeld, faalangst, stress en spanningsklachten, paniekaanvallen, depressieve gevoelens, agressie, slaap en concentratieproblematiek en zichzelf moeilijk een plek kunnen geven binnen hun directe omgeving. Met emotioneel vermijdend gedrag kunnen zij sociale interacties en persoonlijke groei uit de weg gaan. Zij zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting en om buiten de maatschappij te vallen. Voor kinderen die opgroeien in een wereld met veel tegenslagen en meervoudige problematiek om hun heen geeft de therapievormen die wij inzetten stevige handvatten mee voor de sociale ontwikkeling. De therapie is gericht op het leren verwerken van emoties en je eigen wereld om je heen positief te beïnvloeden. Het activeert je sociale contacten en vergroot je zelfbeeld. Bij NPG jeugdwerk werken wij met de wijsheid van het eigen lichaam. Daarom kiezen wij voor de onderstaande therapievormen die zeer geschikt zijn voor kinderen tot 18 jaar waar alleen praten niet voldoende helpt.


 

Psychosociale en Lichaamsgerichte psychotherapie
Emotieregulatie therapie
Systemisch werken

NIEUW BOKSTHERAPIE (start medio februari 2024)

Bokstherapie is een krachtig en effectief in te zetten voor het werken aan een sterk zelfbeeld, vergroten van het zelfvertrouwen en de emotionele ontwikkeling van de jongere. Zowel voor jongens als voor meisjes. Het stimuleert de emotionele en sociale weerbaarheid en vergroot de zelfreflectie. We brengen de jeugd in beweging, met de nadruk op lichaamsgericht werken en groeien. Let op! Bokstherapie is geen verkapte boks training of sportmoment. De therapie brengt de jongere naar een blokkade in zijn of haar lichaam zonder hele gesprekken te moeten voeren met de therapeut. De jongere dient aan de onderstaande voorwaarde te voldoen om in aanmerking te komen voor deze vorm van therapie:


Eigen inzet: Jongeren moeten gemotiveerd zijn om aan hun uitdagingen te werken en te willen onderzoeken.

Veiligheid en respect is de basis: Samen met de therapeut wordt er stap voor stap gewerkt aan onderling vertrouwen, zodat jongeren zich veilig kunnen uiten vanuit wederzijds respect in een veilige omgeving.

Samenwerken: Samenwerking met ouders en verzorgers is nodig voor de draagkracht en effectiviteit  van de therapie bij de jongere tijdens en na de therapie.

De therapeut bepaald of de therapie geschikt is voor de jongere en dat is bepalend voor het wel of niet inzetten van deze therapie. 

Ambulante hulpverlening 

Voor jongeren die opgroeien in een wereld met veel tegenslagen en meervoudige problematiek. Naast de therapie die wij aanbieden ondersteunen wij de jongere vanuit huis met praktische ondersteuning om zijn leven vorm te geven. Wij helpen mee aan het ontwikkelen van een nieuwe toekomstperspectief die binnen de draagkracht van de jongere wordt uitgewerkt. Stap voor stap. 

Wij ondersteunen de jongere en het gezin in de gesprekken met meerdere zorgpartijen en denken actief mee hoe de hulpvraag van de jongere door de zorgpartijen zo passend en effectief mogelijk ingezet kunnen worden. 

 
 
 
E-mailen
Bellen